I Sverige finns cirka 150 olika elhandelsbolag som tillsammans erbjuder fler än 5000 olika elavtal. Vilket elavtal som är bäst för just dig beror på dina unika behov, förutsättningar och preferenser.

Linde energi

Vilket elavtal passar mig?

Med tanke på oron på den förändrade elmarknaden är det viktigt att du som kund tänker igenom vilken typ av elhandelsavtal som passar dig och dina behov. Vi har sammanställt tre kundtyper samt några medskick hur du som kund kan tänka vid valet av elhandelsavtal.

Jag vill veta mitt elpris i förväg

För dig kanske ett fast elprisavtal är det bästa. För närvarande är det ganska höga prisnivåer för fastprisavtal och du som kund binder upp dig under avtalstiden. Linde energi erbjuder inte fastprisavtal.

Jag vill inte betala mer än marknadspris vid varje tidpunkt

Vi rekommenderar ett rörligt elpris som förändras månadsvis eller timvis.

Jag vill ha ett trögrörligt elpris med jämnare kostnad

Du skulle kunna överväga att ha ett förvaltat elavtal typ Linde Smart.

Hur lång avtalstid har jag?

Har du redan ett avtal som du vill byta ska du först och främst kolla när innevarande avtal går ut. Om du byter innan det går ut kan du tvingas en brytningsavgift, vilket förmodligen äter upp hela vinsten av att byta.

Vanligtvis har elavtal en till tre månaders uppsägningstid och många avtal förlängs automatiskt när de löper ut. Du måste då själv aktivt säga upp det några månader i förväg.

Kontakta det elhandelsbolag du har och kolla när bindningstiden löper ut samt hur lång uppsägningstid du har.

Vi avråder från att ingå förhastade avtal när du blir kontaktad av elhandelsföretag per telefon eller på gatan. Då har du oftast inte koll på vad du betalar just nu, när avtalet löper ut eller om det finns billigare alternativ. Risken finns att du blir sittande med dubbla avtal eller ett avtal som inte är det bästa för dig.

Så väljer du elavtal

Våra elavtal - 100% fossilfri energi

Förändring i våra kundavtal

Fr o m den 1 juli 2023 ändrar vi i våra produktvillkor för elleveranser till ”fossilfri el”.

Ökade priser på ursprungsgarantier för förnybar el gör att vi från och med den 1 juli utökar energimixen i vårt elavtal. Alla våra kunder kommer då få ett fossilfritt elavtal med en mix av förnybar el och kärnkraft. Den här förändringen betyder att vi får större kontroll över vårt elpris och våra kunder större kontroll över sina elkostnader.

Som kund hos Linde energi får du alltid garanterad fossilfri el. Du väljer själv om du vill lägga till och köpa förnybar el.

Den fossilfria elen produceras genom vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft och biobränsle och den förnybara energin kommer från källor som ständigt förnyas naturligt såsom sol, vind, vatten och biobränsle

Om du som kund vill ha fossilfri el så behöver du inte göra något. Vill du som ett tillägg beställa förnybar el är du välkommen att kontakta vår kundservice.

De får flest klagomål

Energimarknadsbyråns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se en lista över de elhandelsbolag som fått flest klagomål i relation till antal kunder de senaste 12 månaderna.

För att elhandelsbolaget ska finnas med i statistiken krävs även att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå.

Klagomålen kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Oseriösa aktörer

Svensk Handels varningslista varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Flera elbolag finns med på varningslistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se