I Sverige finns cirka 150 olika elhandelsbolag som tillsammans erbjuder fler än 5000 olika elavtal. Vilket elavtal som är bäst för just dig beror på dina unika behov, förutsättningar och preferenser.

Linde energi

Vilket elavtal passar mig?

Rörligt eller fast?

Vårt generella råd är att välja den typ av avtal som passar den egna ekonomin bäst. Du som har små ekonomiska marginaler och är i behov av att veta exakta utgifter varje månad bör välja fast pris. Du som har en ekonomi som klarar av lite större utgifter ibland kan välja rörligt.

Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen, Nordpool, vilket innebär att priset går upp och ner. Det är svårt att ge direkta råd om vad som är bäst, det kan skilja från år till år.

Med ett fast avtal är priset bundet. Du vet då vad priset per kilowattimme kommer att vara under avtalstiden. Fördelen är att du är skyddad mot prishöjningar, nackdelen är att du går miste om prissänkningar.

Linde energi erbjuder sedan november 2021 inte längre fastprisavtal. Vi rekommenderar istället ett trögrörligt, så kallat aktivt förvaltat, elavtal.
(se information om Linde smart längre ner på sidan)

Jag har precis flyttat.
Vad är anvisningspris?

Om du inte gör ett aktivt val av elavtal, till exempel vid flytt till en ny bostad, blir du automatiskt tilldelad ett elhandelsföretag. Du betalar då tillsvidarepris, vilket är en typ av rörligt pris som följer utvecklingen på elbörsen men som rör sig långsammare än ett avtal med rörligt pris.

Tillsvidarepris kallas också normalpris, enkelpris eller anvisningspris. , och det är oftast det dyraste alternativet. Detta avtal gäller ända tills du byter det mot ett annat.

Alla kunder med anvisat avtal blir erbjudna att teckna något av våra andra elavtal.

Hur lång avtalstid har jag?

Har du redan ett avtal som du vill byta ska du först och främst kolla när innevarande avtal går ut. Om du byter innan det går ut kan du tvingas en brytningsavgift, vilket förmodligen äter upp hela vinsten av att byta.

Vanligtvis har elavtal en till tre månaders uppsägningstid och många avtal förlängs automatiskt när de löper ut. Du måste då själv aktivt säga upp det några månader i förväg.

Kontakta det elhandelsbolag du har och kolla när bindningstiden löper ut samt hur lång uppsägningstid du har.

Så väljer du elavtal

Tre snabba tips när du väljer elavtal:

  • Du ska titta efter bindningstider som anger hur länge avtalet gäller och uppsägningstider för att komma ur ett avtal.
  • Kolla vad det kostar dig om du måste avsluta avtalet i förtid, till exempel om du ska flytta.

  • Vad händer när avtalet löper ut? Förlängs avtalet automatiskt då och till vilka villkor? Om avtalet förlängs till ett mindre förmånligt avtal - se till att lägga in en påminnelse i kalendern så att du ser över avtalet när det är på väg att löpa ut.
Vi avråder från att ingå förhastade avtal när du blir kontaktad av elhandelsföretag per telefon eller på gatan. Då har du oftast inte koll på vad du betalar just nu, när avtalet löper ut eller om det finns billigare alternativ. Risken finns att du blir sittande med dubbla avtal eller ett avtal som inte är det bästa för dig.

Våra elavtal - 100% fossilfri energi

Oavsett vilket elavtal du väljer hos oss på Linde energi kommer elen från 100% fossilfria energikällor.

Linde smart

Väljer du Linde smart får du ett aktivt förvaltat elavtal. Det innebär att våra experter följer elmarknaden och slår till när priset är som bäst. Resultatet blir ett mer trögrörligt avtal.

Linde rörligt

Med Linde rörligt följer ditt elpris svängningar på elmarknaden. Priserna kan därmed stiga hastigt – men även sjunka till riktigt låga nivåer.

Så fungerar Linde smart

Linde smart, prishistorik december 2021

Ett trögrörligt elavtal

I början av 2017 lanserade Linde energi ett nytt elavtal – Linde smart Länk till annan webbplats., ett förvaltat elavtal som innebär att företagets experter följer elmarknaden timme för timme, dag för dag, och slår till när elpriset är som bäst.

Linde energi prissäkrar successivt mindre andelar av elbehovet, för att minimera riskerna och samtidigt maximera möjligheterna att hitta bra köptillfällen. Det kallas för aktiv förvaltning. Resultatet blir ett slags trögrörligt elpris där du som kund tar del av nedgångarna i elpriset, samtidigt som pristopparna kapas.

Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på marknaden och oftast lägre än ett rörligt elpris. Ytterligare en fördel med det förvaltade elpriset är att du får veta hur ditt elpris förväntas se ut de kommande 12 månaderna, genom regelbundet uppdaterade prognoser.

De får flest klagomål

Energimarknadsbyråns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se en lista över de elhandelsbolag som fått flest klagomål i relation till antal kunder de senaste 12 månaderna.

För att elhandelsbolaget ska finnas med i statistiken krävs även att antalet klagomål har överstigit en fastställd miniminivå.

Klagomålen kan gälla allt från felaktig fakturering till vilseledande marknadsföring eller höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Oseriösa aktörer

Svensk Handels varningslista varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Flera elbolag finns med på varningslistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se