Smart värme

Ngenic Tune

Ngenic Tune

Ngenic Tune består av tre vita dosor som tillsammans samlar in information om väder, inne- och utetemperatur och hjälper till att optimera ditt värmesystem efter dina önskemål. När dosorna är på plats får du full kontroll över din uppvärmning genom vår mobilapp.


Trådlös innegivare

Gateway

Styrdosa

Innegivaren samlar in information om temperatur, solinstrålning och luftfuktighet.

Visar data i mobilappen hjälper Ngenic Tune att göra smarta beräkningar. Kopplas in i din router.

Styrdosan säger åt ditt värmesystem vad det ska göra för att ge dig rätt temperatur oavsett väder och vind.

Exklusivt erbjudande för Linde energis fjärrvärmekunder. Begränsat antal i lager. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda Ngenic Tune och Ngenic Track till kunder som inte är anslutna till vårt fjärrvärmenät.

Ngenic Track

Ngenic Track

Med Ngenic Track får du full koll på din energimätare. I mobilappen ser du effektdata i realtid samt din historiska förbrukning.

Ngenic Track är ett tillägg till Ngenic Tune och med de båda installerade kan du jämföra temperaturer och förbrukning direkt i Historikvyn.

Exklusivt erbjudande för Linde energis fjärrvärmekunder. Begränsat antal i lager. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda Ngenic Tune och Ngenic Track till kunder som inte är anslutna till vårt fjärrvärmenät.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se