Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Installera solceller och producera egen el

Vi erbjuder nyckelfärdiga solcellslösningar med integrerade solceller.

Läs mer

Anslutning till elnätet

Här kan du som kund samt elinstallatör hitta information om hur en anslutning till elnätet går till, samt ladda ner olika blanketter.

Läs mer

Driftinformation

Här informerar vi om pågående och planerade strömavbrott.

Läs mer