Dags för Nationella Stickprovet

Hur vet jag att min elmätare mäter rätt? Den frågan får vi ibland. När förbrukningen plötsligt är högre än väntat kan det bero på många saker, men fel på elmätaren sker mycket sällan. Nu skickar vi 15 mätare på kontroll.

En tekniker byter en mätare till den nya smartare varianten

Mätarna har hög noggrannhet och varje enskild mätare genomgår noggrannhetskontroll och protokollförs vid tillverkningen i fabriken i Danmark. Deltagandet i det Nationella Stickprovet säkerställer att mätarna behåller sin noggrannhet över tid.

- Som kund ska man kunna ha förtroende för att våra mätare fungerar till 100% säger Fredrik Esenius, chef Mätning på Linde energi

Arbetet med "Det Nationella Stickprovet" bedrivs inom ramen för Energiföretagen Sverige. Genom det nationella stickprovet erbjuds vi ett oberoende system för kvalitetssäkring och regelbundna kontroller. Provet genomförs tillsammans med tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac.

Hushållsmätare kvalitetssäkras genom stickprov, först tre år efter idrifttagning och därefter vart sjätte år. I år har Linde energi monterat ner 15 slumpvis utvalda elmätare som vi nu ska skicka till labb för kontroll.

Läs mer om Nationella Stickprovet hos Energiföretagen:
Det nationella stickprovet - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) Länk till annan webbplats.