Miljö och hållbarhet

Linde energi ska med närvaro, trovärdighet och vilja bidra till klimatsmarta och hållbara energilösningar.

Miljö- och hållbarhetspolicy för Linde energi Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljö

Inom Linde energi drivs vi av våra värderingar närvaro, trovärdighet och vilja.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet där alla behandlas med jämlikhet och respekt. Hur vi arbetar på en säker arbetsplats och hur vi är mot varandra är avgörande för att lyckas kombinera trivsel och kul på jobbet med hög effektivitet.

Arbetsmiljöpolicy för Linde energi Pdf, 197.5 kB, öppnas i nytt fönster.

HVC Gnistan 2019

I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på HVC Gnistan under år 2019.

HVC Gnistan är bolagets största panncentral och består av en hetvattencentral som fungerar som en spets- och reservanläggning som används för att producera fjärrvärme när temperaturbrist råder i fjärrvärmenätet eller vid bortfall av leveranser av spillvärme från leverantören.

Miljörapport HVC Gnistan 2019 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Utsläpp luft 2019 Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Kemikalier 2019 Pdf, 129.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Avfall 2019 Pdf, 143.1 kB, öppnas i nytt fönster.