Jens Isemo, vd på Linde energi
Marita Simpson, vice vd/Administrativ chef på Linde energi

Marita Simpson, Administrativ chef
marita.simpson@lindeenergi.se

Simon Tullstedt, Marknads- och kommunikationschef Linde energi

Simon Tullstedt, Marknads- och kommunikationschef
simon.tullstedt@lindeenergi.se

Joakim Johansson, chef Affärsområde El på Linde energi

Peter Ström, chef Affärsområde El
peter.strom@lindeenergi.se

Fredrik Jansson, chef Affärsområde Värme på Linde energi

Fredrik Jansson, chef Affärsområde Värme
fredrik.jansson@lindeenergi.se

Richard Järlstam, Marknads- och försäljningschef på Linde energi

Richard Järlstam, chef Affärsområde Elhandel/Försäljning
richard.jarlstam@lindeenergi.se