Här arbetar Linde energi

Här har vi samlat information om de större projekt vi arbetar med just nu.

Lindesberg

Vi byter ut gamla kabelskåp som inte är personsäkra. Områden som berörs är Prismavägen, Kompassvägen och Björkhyttevägen.
Arbetet pågår under hösten 2022.

Sällinge

Vi framtidssäkrar elnätet genom att ersätta luftledning med jordkabel på en sträcka om fem kilometer mellan Sällinge och Sörbyholm.
Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2022.

Pikaboda - Rumängen

Vi framtids- och vädersäkrar elnätet genom att byta kreosot-behandlade ledningsstolpar till RVP Repellent-stolpar samt byter blanklina till förstärkt BLL-lina.
Arbetet beräknas vara färdigt i början av sommaren 2022.

Nyckelby

Vi framtidssäkrar elnätet genom att ersätta luftledning med jordkabel på en sträcka om två kilometer.
Arbetet beräknas pågå under hösten 2022.

Mellringe

Vi framtidssäkrar elnätet genom att ersätta luftledning med jordkabel.
Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2022.

Rånnesta

Vi förbereder expansionen av Örebro stad norrut och framtidssäkrar trygga elleveranser genom att investera i en ny mottagningsstation.

Arbetet beräknas pågå till slutet av 2022.

Linde energis elnätsområde

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025. För oss på Linde energi innebär det att cirka 12 000 elmätare ska bytas. Mer information om projektet och en mer detaljerad tidplan hittar du under rubriken Framtidens elmätare.

Felanmälan

Kontakta kundservice
Telefon: 0581-887 01
Måndag–torsdag 08:00–16:00
Fredagar: 08:00–15:00
(lunchstängt 12:00–13:00)

Övriga tider ring SOS Alarm AB, telefon: 019-611 85 95