Arne spanar: solens framtid

Vi behöver ersätta fossila bränslen inom industri, transport, med mera. Resultatet kommer att bli en kraftigt ökad elanvändning och följdfrågan blir hur ska den elen produceras. Är solenergi en del av lösningen?

placeholder
Arne Jansson

0,05% av den solenergi som träffar jorden räcker till världens hela energibehov, så det handlar bara om att ta vara på den och kunna lagra energin till dygnets mörka timmar.

Globalt växer marknaden för solenergi dramatiskt. 2020 fanns i världen 700 000 MW solceller installerade. En svår siffra att förstå, men som jämförelse förbrukar hela Sverige en kall vinterdag 25 000 MW.
Prognosen för 2021 är en ökning med 162 000 MW.

I Sverige växer marknaden också, men betydligt långsammare än till exempel Tyskland och Danmark.

Frågan kan ställas om Sverige verkligen passar för solceller, ligger vi inte för långt norrut? Ser vi på solinstrålningen per kvadratmeter i Svealand ligger den på cirka 950 kWh per år, vilket är helt jämförbart med norra Tyskland. Dessutom är det så att ju kallare det är i luften, desto mer el får man ut av solcellerna.

En bedömning från Energimyndigheten är att solenergin i Sverige kan svara för upp till 10 % av det svenska elenergielbehovet. Bedömningen är lågt satt då Tyskland redan idag ligger på 8 %.

Arne Jansson är vår oberoende elmarknadsexpert och omvärldsbevakare. Arne har gedigen erfarenhet från energibranschen. Han började sin bana på Gullspångs Kraft och har sedan dess bland annat varit Marknadschef på Scandem, affärsutvecklingsansvarig på Jämtkrafts elhandel samt styrelseledamot i Power2U och Bee Charging Solutions.