Fler och fler laddar elbilen

Sommaren 2018 inleddes Lindesbergs kommuns satsning på ett välutbyggt nät av publika elbilsladdare. Sedan dess har trenden varit tydlig – det blir bara mer och mer populärt att ladda elbilen i kommunen. Första halvåret i år ökade antalet laddade kilowattimmar med 78 procent jämfört med motsvarande period året innan.

placeholder

Enkelt att välja elbil

Med mottot "Det ska vara enkelt att ladda elbilen i Lindesbergs kommun" sattes tonen för satsningen på laddinfrastrukturen i kommunen.

Satsningen på publika laddstationer är en långsiktig investering där Lindesbergs kommun, Linde energi och det kommunägda fastighetsbolaget LIBO/FALAB samverkat. Laddstationerna i kommunen har satts upp i samarbete med Bee, tidigare Clever. Stationerna ingår i Bee’s publika laddnätverk, som är Sveriges största, och kan användas av alla laddbara bilar på marknaden.

Räknat i kilowattimmar är ökningen mellan första halvåret 2019 och samma period 2020 hela 78 procent. Sett till antalet laddningar ser vi en ökning med cirka 19 procent. Det förklaras med att fler laddar bilen under längre tid, exempelvis jobbpendlare som saknar laddmöjlighet vid arbetsplatsen.

Här laddas det mest – och minst

Den mest populära laddstationen är den så kallade snabbladdaren vid Enellys, vid handelsplatsen på industriområdet. Följt av laddstationen på Smedjegatan, i anslutning till restaurang LasseMaja.

Den tredje mest populära laddstationen i kommunen återfinns vid Lindesberg Arena, även om den tappat i statistiken jämfört med föregående år, vilket är ett resultat av inställda evenemang och hemundervisning på Lindeskolan på grund av coronapandemin.

Våra senast installerade laddstationer hittar du i Bergsparkens, Lindesbergs nya hälso- och boendecentrum, parkeringshus samt vid rastplatsen i Fellingsbro. Tillsammans med laddstationen vid Frövi station är dessa våra minst frekvent använda laddstationer.

Samtliga 32 publika laddplatser i Lindesbergs kommun hittar du via rubriken Ladda elbilen.

Laddningar av elbilar i Lindesbergs kommuns publika nätverk i siffror:

 

2018*
- 256 laddningar, 1 538 kWh

*avser perioden juni-december

2019**
- 528 laddningar, 3 440 kWh

2020**
- 628 laddningar, 6 123 kWh

**avser perioden januari-juni