Höga flöden efter stormen Hans

Stormens Hans framfart med riklig nederbörd visar sig nu med höga flöden i sjöar och vattendrag. Vi på Linde energi arbetar intensivt med att hantera de stora vattenmängderna och att hålla vattennivåerna i schack.

placeholder

- Det är just nu väldigt mycket vatten med hög hastighet som är i rörelse. Vi kör så mycket vatten vi kan genom våra kraftstationer och dammar för tillfället, hälsar Linus Söderman, chef Elproduktion på Linde energi.

- Den stora utmaningen nu är att hantera de vattenmängder som kommer uppströms ifrån, vilket gör att vattennivåerna kan stiga något mer de kommande dagarna. Vi vill därför uppmana allmänheten att se till båtar och bryggor samt att vara försiktiga kring sjöar och vattendrag. Det kan även vara en god idé för fritidshusägare att titta till sina stugor, fortsätter Linus.

Läs mer om vattenkraft och följ aktuella vattennivåer.