Linde energi bygger med WOPAS giftfria stolpar

För mer än 100 år sedan började Linde energi elektrifiera området runt Lindesberg. Ledningsnätet byggdes då med stolpar och många stolpar var behandlade med kreosot. Fram tills idag har många stolpledningar ersatts med jordkabel, men på några ställen passar det fortfarande att bygga stolpledningar. Därför ersätter nu Linde energi gamla kreosotstolpar med nya giftfria WOPAS-stolpar på en 11 km lång luftledning.

placeholder

Linde energis arbetsmiljöpolicy respektive miljö- och hållbarhetspolicy är idag en viktig del i verksamheten. Kraven på en giftfri miljö och arbetsmiljö har ökat.

- Vid uppgraderingen av 11 km 40 kV luftledning mellan Lindesberg och Pikaboda, och som en del av Linde energis miljö- och hållbarhetsmål, kändes det naturligt att bygga med WOPAS giftfria trästolpe 2.0 säger Joakim Johansson, Affärsområdeschef El, på Linde energi.

Projektet byggs i egen regi under perioden januari – april, och stolplängderna varierar från 11 till 19 meter.

- Vi blev nyfikna på WOPAS stolpar, och det nya konceptet att uppnå giftfrihet och mycket lång livslängd genom att kapsla in trästolpen i återvinningsbar polyeten. Återkopplingen från våra erfarna montörer har varit positiv. Det är i princip samma byggmetoder som att bygga med traditionella trästolpar – fast giftfritt, vilket våra montörer är glada för, säger Ola Andersson, Enhetschef Anläggning, på Linde energi.

WOPAS lanserades 2017 efter flera år av utveckling inom moderbolaget Hallingplast AS. WOPAS fokuserar på möjligheterna som ges av att kombinera materialegenskaperna från trä och polyeten till Wood Plastic Systems. Primär marknad är infrastrukturprodukter, stolpar och pålar, för kraftöverföring, belysning, järnväg och konstruktioner inom lantbruk och marint.

- För oss har det varit erhört positivt att samarbeta med Linde Energi som verkligen varit framsynta och verkligen vill leverera på sitt miljö- och hållbarhetsarbete. WOPAS består av ca 85% förnybart material, och av 15% polyeten så är 2/3 återvunnen, som dessutom går att återvinna på nytt. Det blir svårt att slå i en livscykelanalys, WOPAS levererar i den cirkulära ekonomin. Fler och fler kommer till denna insikt säger Thomas Lindblad, hos WOPAS.

För mer information:
Linde energi AB, Joakim Johansson AO el. 0581-887 40
WOPAS AS, Thomas Lindblad 0725-202 725