Nu synas elnätet från ovan

Med start måndag 31 maj besiktigar vi på Linde energi vårt 180 mil långa elnät med hjälp av helikopter. Vi flyger över stora delar av Lindesbergs kommun samt Närkes Kil med omnejd – ibland på låg höjd.

placeholder

Linde energis jobb är att se till att våra kunder alltid har el – året runt, dygnet runt. För att kunna erbjuda en hög leveranssäkerhet behöver vi varje år besiktiga vårt ledningsnät. Vi kan då upptäcka potentiella trädpåfall och andra risker samt enklare utvärdera och prioritera våra insatser.

Helikopter – ett komplement

Vi besiktigar regelbundet delar av ledningsnätet med drönare, men på många håll är nätet mer svårtillgängligt. Därför kompletterar vi varje år med helikopterflygning.

Årets helikopterbesiktning genomförs vecka 22, med start måndagen den 31 maj.

Flygning på låg höjd

Helikoptern flyger tidvis på väldigt låg höjd och kan därför röna viss uppmärksamhet. Särskilt hästar och andra djur kan lätt bli rädda av det smattrande ljudet.

Vi hoppas att informationen når ut till alla djurägare, så att eventuella åtgärder kan och hinner vidtas.