Varmt utan bekymmer

Det är någon av oss på Linde energi som har varit med och installerat din fjärrvärmeanläggning. Därför vet vi hur den fungerar och hur man tar hand om den på bästa sätt.

En vältrimmad anläggning innebär bättre ekonomi och ökad livslängd. Med vårt Trygghetsavtal finns hjälpen alltid nära till hands.

Lugn och ro med Trygghetsavtal

Den återkommande servicen förbättrar driftekonomin och komforten hemma hos dig och ökar livslängden på din anläggning. Du väljer serviceintervall: ett servicebesök per år eller ett servicebesök vartannat år.

Under servicebesöket kontrollerar vi din anläggnings inställningar och gör nödvändiga justeringar. Vi kontrollerar också alla komponenter i fjärrvärmecentralen, gör en läckagekontroll med mera.

Du kan välja att få din anläggning servad i två tidsintervall, varje år eller vartannat år.

Teckna Trygghetsavtal

Snabbt och smidigt. Fyll i formuläret nedan. Vi återkommer med en bekräftelse på din beställning inom kort.


Hur ofta vill du att vi genomför service av din anläggning? * (obligatorisk)
Hur ofta vill du att vi genomför service av din anläggning?